A Gyógynövénygyógyász oldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy az oldal felhasználási tudnivalókat elolvasta és megértette, megrendelése elküldésével elfogadja az oldalon feltüntetett rendelési és adatvédelemi feltételeket.

Megrendelés, személyes adatok kezelése

Az oldalon történt termékek megvásárlása a gyogynovenygyogyasz@gmail.com e-mail-re küldött levéllel történik. A levélnek tartalmaznia kell a megrendelt tételek pontos mennyiségét, illetve a megrendelő személyes adatait. Személyes adatokon értjük azokat az információkat, amellyel ön direkt módon azonosítható (családi név, keresztnév, lakcím/szállítási cím). Az oldal üzemeltetője minden tőle elvárható intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, azokat harmadik személy részére – kivéve a szállítási címet a szállítást végző cégnek – semmilyen célból nem adja át, és azok kezelésekor a mindenkori Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

Árak, szállítási információk

A weblapon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A fizetés postázott küldemény esetén a küldemény átvételekor utánvéttel vagy számlaszámra történő előre utalással történik a Magyar Posta mindenkori árainak díjszabásának figyelembe vételével.

Megrendelési szerződés

Az elküldött megrendelés az ügyfél számára kötelező érvényű szerződésnek minősül, és annak elküldésével kötelezettséget vállal a megrendelt termék átvételére. A Megrendelő a megrendelés leadása esetén utóbb jogszerűen nem hivatkozhat arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerződési feltételeket nem ismerte.
A hibásan megadott adatokból eredő téves teljesítésért semmilyen formában nem vállal felelősséget.
A Száz x Szép Manufaktura Kft. nem vonható felelősségre az általa üzemeltetett weblaphoz való kapcsolódás, illetve annak használata közben felmerült problémákért, semmilyen vis major kategóriába sorolható esetért, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.

A vásárlástól való elállás joga

A vásárlástól való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet tartalmazza, melynek értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. A kézhezvételi időpont személyes átvétel esetében a személyes átvétel időpontja, postai szállítás esetében a levél/csomag átvételének időpontja.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza címünkre, és a lehető leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségre! Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Szavatosság, jótállás

Az Üzemeltető szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvényben (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak ( pl. 151/2003 korm. rendelet) az irányadóak.

Tartalommal kapcsolatos információk

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

Törvények és előírások

„Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény egyik garanciális előírása, hogy a tevékenység folytatását semmilyen külön, előzetes engedélyhez nem köti. Ez nem jelenti azt, hogy az egyéb előírások meglétét nem kell a vállalkozásnak igazolnia, de pusztán azért, mert a szolgáltatást online végzi, semmilyen további követelményt nem lehet vele szemben támasztani. „

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Üzemeltető

Száz x Szép Manufaktura Kft.
8314 Vonyarcvashegy, Rákoczi Ferenc u. 34.
Adószám: 22929493-2-20
kontakt: gyogynovenygyogyasz@gmail.com

Szólj hozzá